In één dag basisvaardigheden aanleren voor uw dagelijks werk?
Diversity bvba start met open workshops in het najaar! 

U wordt door ervaren professionals persoonlijk begeleid in het (verder) ontwikkelen van uw kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan: het woord nemen, snellezen ...  Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons hiervoor terecht.

Wij kijken ernaar uit u te coachen.  Bekijk ons aanbod!
    

NL


FR


EN

Diversity bvba is een opleidings- en adviesbureau voor bedrijven, voor vzw´s en voor lokale, regionale en nationale overheden. De opleidingen van Diversity bvba zijn Qfor gecertificeerd.  Lees meer ...

Diversity sprl est un bureau de formation et de consultance pour les entreprises et les asbl et pour les administrations locales, régionales et nationales. Les formations de Diversity sprl sont certifiées Qfor. Pour plus d'infos ...
 
Diversity Ltd is a training and consultancy agency for companies, for foundations and for local, regional and national governments. The training courses of Diversity Ltd are Qfor certified.  Read more ...